ΒLE ΝOTES Greek Social Coop

Ο σκοπός της ως άνω Κοιν.Σ.Επ είναι η φυσιολογική ένταξη των ΑμΕΑ στην κοινωνία (κοινωνικοποίηση, ενσωμάτωση), δια προγραμμάτων και εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίωσης, αυτοεξυπηρέτησης και διαχείρισης των αναγκών της καθημερινής ζωής. Ειδικότερα, μέσα από τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής σε όλο το εύρος τους, τα ΑμΕΑ θα εκπαιδεύονται στην αυτόνομη κάλυψη των βασικών και απαραίτητων αυτών αναγκών.