Τηλ: 22911 59865 και 6936174740
contact@blenotes.gr