Η διαχείριση της ζωής και των αναγκών της καθημερινότητας, με πνεύμα υποστηρικτικό, ενισχυτικό και προϋπόθεση την ευτυχισμένη διαβίωση, είναι ότι σημαντικότερο στη λειτουργία μας, όσον αφορά στον πραγματικό, τρέχοντα χρόνο, δηλαδή στο σήμερα.

Ο κύριος όμως σκοπός και στόχος μας, που αποτελεί και το λόγο δημιουργίας της Κοιν.Σ.Επ Ble notes, είναι η Επόμενη Μέρα, το αύριο και οι αβέβαιες εκπλήξεις που επιφυλάσσει για κάθε έναν από εμάς, πολύ δε περισσότερο για κάθε άτομο με ιδιαιτερότητα.

Νομοτελειακά, είτε το θέλουμε είτε όχι, η ζωή, είναι μια διαρκής σκυταλοδρομία, συχνά άδικη κι άλλοτε πάλι δίχως κανόνες ούτε και δικαίωμα ένστασης ή διαμαρτυρίας.

Μη γνωρίζοντας λοιπόν κανένας, πότε ούτε και πως, θα παραδώσει τη σκυτάλη της ζωής, άρα και της ευθύνης, πιστεύουμε ότι έγκαιρα θα πρέπει το κάθε άτομο με ιδιαιτερότητα να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και επαρκώς, ώστε να ανταπεξέλθει με χαρά, ευτυχία και επιτυχία, σε κάθε υποχρέωση και μελλοντική του ανάγκη.

Σύμμαχος για την προεκπαίδευση και προετοιμασία, στο πλαίσιο της κάλυψης αυτών των αναγκών, θα είναι η Κοιν.Σ.Επ Ble notes, δια της καταστατικά προβλεπόμενης διαχρονικής της υπόστασης και προβλέψεων.