Οι Ble notes, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες Ειδικού πληθυσμού ατόμων τα οποία έχουν τέτοιο βαθμό λειτουργικότητας και ιδιαιτερότητας, ώστε να μπορούν να ωφεληθούν και να ανταπεξέλθουν υποστηριζόμενα, στους καταστατικούς σκοπούς, στόχους, δυνατότητες και προβλέψεις της Κοιν.Σ.Επ. Για αυτό το λόγο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, μία συνάντηση επικοινωνίας, γνωριμίας και αξιολόγησης του υπό ένταξη μέλους.

Σε αδρές γραμμές, μπορούμε να εντάξουμε περιπτώσεις ατόμων (που διαμένουν στο νομό Αττικής), τα οποία είναι κινητικά αυτόνομα, λειτουργικά και με ήπια – ελαφριά νοητική, αντιληπτική ή ψυχοσυναισθηματική ιδιαιτερότητα.