https://www.ebdomi.com/images/pdfgallery/2018/1061-01-12-2018.pdf   (Σελίδα 21)

Απόλυτη ακοή και αυτισμός

Η Απόλυτη Ακοή είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο και σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό φυσικό χάρισμα.
Είναι η φυσική ικανότητα ενός ατόμου να προσλαμβάνει, να επεξεργάζεται, να ταξινομεί, να απομνημονεύει, να ανακαλεί και να αναπαράγει κάθε ήχο. Είναι η πιο πλήρης και ολοκληρωμένη ακοή και αφορά τουλάχιστον τα τρία στοιχεία που ταυτοποιούν κάθε ήχο και τα οποία είναι:

1) Η συχνότητα, που μετριέται σε Hz (Χερτζ) η οποία προσδιορίζει πόσο οξύς ή πόσο βαθύς-μπάσος είναι ο κάθε ήχος.
2) Η ένταση, που μετριέται σε Db (ντεσιμπέλ) η οποία προσδιορίζει πόσο ασθενής ή δυνατός είναι ο κάθε ήχος και
3) Η χροιά, η οποία αφορά τους συνεργούντες «παράπλευρους» αρμονικούς ήχους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ηχείου και διαμορφώνει την ιδιοφωνία του κάθε ήχου, η οποία με απλά λόγια μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε στους ίδιους τόνους την ηχογόνο πηγή (πχ το βιολί από τη φυσαρμόνικα κλπ)

Αυτό το εντυπωσιακό χάρισμα είναι τόσο σπάνιο στον τυπικό πληθυσμό, ώστε συναντάται σε λιγότερο από 1/10.000 ανθρώπων. Αντιθέτως στις περιπτώσεις παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος αλλά και άλλα Αναπτυξιακά σύνδρομα, όπως πχ Σύνδρομο Williams, Εύθραυστο Χ κλπ, τα ποσοστά Απόλυτης Ακοής είναι εντυπωσιακά και σχεδόν καθολικά. Με βάση την εμπειρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε παιδί με αυτά τα Ειδικά χαρακτηριστικά, το οποίο είτε συχνά είτε αραιά κλείνει με τα χέρια του τα αυτιά του, σα να θέλει να περιορίσει την πηγή της ταραχής, έχει το μοναδικό και σπάνιο χάρισμα της Απόλυτης Ακοής και Συχνοτικής-Ακουστικής υπερευαισθησίας. Από την Ειδική διδακτική και εκπαιδευτική εμπειρία διαπιστώνουμε τόσο την κλίση των παιδιών με Δ.Α.Φ στη μουσική, την ανεκπαίδευτη ικανότητά τους να αποστηθίζουν μελωδίες και τραγούδια στο σωστό τόνο και τονικότητα, να ανταποκρίνονται σε δύσκολα και αδίδακτα ρυθμικά μοντέλα, να αρέσκονται σε ενασχόληση με τονικά και ρυθμικά μουσικά όργανα, όσο και την αγχώδη και φοβική τους άπωση σε έντονους ήχους και κάποιες ηχητικές συχνότητες.

Το χάρισμα της Απόλυτης Ακοής, μέχρι να αναδειχθεί, καλλιεργηθεί και εγκατασταθεί, παραδόξως λειτουργεί ως ΠΡΟΒΛΗΜΑ, το οποίο εντείνει και συντηρεί την ένταση του ατόμου, όπως επίσης συμπεριφορές στρεσογόνες, φοβικές, δυσερμήνευτες και αλλοπρόσαλλες ως προς την αντίληψη των τρίτων. Για αυτό το λόγο είναι κατά τη γνώμη μας απόλυτα συνιστώμενη η ανάδειξη και εγκατάσταση αυτού του ταλέντου. Με αυτόν τον τρόπο, το μέχρι πρότινος «πρόβλημα» θα μετουσιωθεί σε εφόδιο και θα αποτελεί πλέον δια βίου ατομικό χαρακτηριστικό ποιοτικής αισθητηριακής υπεροχής με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται για τον ψυχισμό και την αυτοπεποίθηση του ίδιου του ατόμου. Με βάση ερευνητικά και επιστημονικά δεδομένα, υπάρχει η άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με απόλυτη ακοή, η οποία σταδιακά μετά την παιδική ηλικία μεταπίπτει σε σχετική και αργότερα σε απλή ακοή, ως αποτέλεσμα (κατά τη γνώμη μας) είτε αισθητηριακής άμβλυνσης (όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαίνει και με τις άλλες μας αισθήσεις) είτε ως μηχανισμός αυτοπροστασίας από την ηχητική υπερπρόσληψη πληροφοριών. Για το λόγο αυτό η στοχευμένη και αυστηρά εξατομικευμένη εκπαίδευση ανάδειξης της Απόλυτης Ακοής δεν αφορά μόνο τα άτομα με αυτισμό, αλλά και κάθε τυπικό παιδί σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία.

Καλοχριστιανάκης Αλέξανδρος
Μουσικός – Καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής.