Απευθύνεται σε συγγραφείς

Αποσπάσματα ή ολοκληρωμένα έργα, θα ντυθούν με μουσική και θα ηχογραφήθουν έτσι, ώστε στην πιο εξωραϊσμένη τους εκδοχή να κατασταθούν προσβάσιμα σε ευρύτερα πεδία ακροατών, αλλά και σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμών.